Ydelser

Interessevaretagelse
Decisions rådgiver om, hvordan man effektivt varetager sine interesser. En omfattende erfaring med politiske beslutningsprocesser og demokratiets spilleregler er grundlaget for at klæde kunderne på med den rigtige strategi, den rette træning og de mest effektive materialer. Det er en vigtig pointe, at kunderne selv skal eje relationerne til de politiske beslutningstagere - det skaber større værdi. Strategien tager udgangspunkt i kunden, i sagen og i dagsordenen. Derfor kan jeres interessevaretagelse være alt fra et enkelt møde med de rigtige beslutningstagere til en større kampagne i medier og på sociale medier.

Analyser
Analyser kan være en afgørende forudsætning for jeres strategi. Og de kan være et afgørende virkemiddel for at nå jeres mål. Decisions har omfattende erfaring med at lave alle former for analyser - baseret på erfaring med, hvordan analyserne bedst understøtter interessevaretagelsen. Det gælder både stakeholderanalyser og kvantitative undersøgelser som fx medlemsundersøgelser eller meningsmålinger i befolkningen. Der er også god erfaring med at bruge desk reseach og kvalitative interviews til at afdække arenaer eller issues. Læs mere om stakeholderanalyser her.

Strategisk kommunikation
Alt for meget kommunikation er taktisk, situationsbestemt og frakoblet forretningen. Decisions hjælper jer med at udarbejde en strategi, der binder jeres forretning sammen med jeres kommunikation, og som også tager højde for omverden og stakeholdere. Der lægges vægt på analysen og formuleringen af strategien. Men det er også afgøremnde, at implementeringen er en integreret del af en strategi, og derfor vil vi altid rådgive om, hvordan I sikrer, at strategien omsættes i handling og ikke i tomme ord.

Corporate kommunikation
Det er afgørende, at der er en rød tråd i virksomhedens kommunikation, uanset om den er rettet mod markedet eller det omkringliggende samfund. Decisions rådgiver om hele paletten fra kommunikationsstrategi over udviklingen af en kernefortælling til implementering af moderne CEO-aktivisme. Decisions rådgiver desuden om medie- og krisehåndtering baseret på en meget omfattende erfaring. Udgangspunktet er at skabe sammenhæng i virksomhedens kommunikation til og med omverdenen.

Krisekommunikation
Når krisen rammer er det afgørende, at man har en person, der kan se sagen udefra og holde hovedet koldt uden at blive personligt involveret. Og som tør sige sandheden uden at være bange for personlige konsekvenser. I en krise handler det om at skabe et overblik, udvikle sit budskab og kommunikere det igen og igen til at alle væsentlige stakeholdere. Udfordringen er, at vi ikke agerer rationelt i en krisesituation. Derfor er der brug for hjælp. Decisions har omfattende erfaring med at håndtere kommunikationen i kriser. Læs om Danmarks Radios krisehåndtering her.

Issues Management
Forberedelse og strategisk tænkning er afgørende både, når det handler om interessevaretagelse og corporate kommunikation. Issues Management er et værktøj, der sikrer, at man prioriterer sine issues efter realisme og relevans for forretningen, for derefter at kunne udarbejde strategier for de issues, der har størst betydning og er mest realistiske. Det gør, at man får overblik og kan prioritere sin ressourcer efter, hvad der er vigtigst for forretningen.