Udvalgte cases

Få et indblik i nogle af vores tidligere succesfulde opgaver

billede af decision der præsenterer
Udvalgte cases
understregning af tekst
Hold dig opdateret med de
seneste analyser og perspektiver
Photo: Annie Spratt on Unsplash.com
Case
European Milk Forum: Sustainability campaign
Problem
Mejeriforeningerne i fem europæiske lande ønskede en kampagne, hvor de engagerede sig i dialog med udvalgte interessenter om mejerisektorens bæredygtighedsindsats.
Løsning
Decisions styrede hele projektledelsen de sidste fem kvartaler af kampagnen samt størstedelen af kampagneimplementeringen både centralt og i Danmark. Decisions organiserede blandt andet to rundbordsmøder, tre arrangementer, fem nyhedsbreve, en fælles factbook og talrige opslag på Twitter. Derudover håndterede vi rapportering og projektledelse.
Resultat
Decisions fuldførte succesfuldt projektet og sikrede, at alle væsentlige indikatorer blev opfyldt eller oversteget, både centralt og i Danmark.
Periode: September 2022–December 2023Case
Atopisk Eksem Forening: AD-dagen
Problem
Atopisk Eksem Forening ønskede at bruge den årlige mærkedag for atopisk dermatitis (eksem) til at få sat politisk fokus på de meget lange ventelister til praktiserende hudlæger.
Løsning
Vi lavede en mindre kampagne bygget op om et rundbordsmøde på Christiansborg i den uge, hvor den årlige mærkedag ligger. Først opdaterede vi ventetidsanalysen, så vi havde helt aktuelle tal. Forud for rundbordsmødet lavede vi en kampagne på sociale medier, hvor vi genbrugte annoncerne fra en tidligere kampagne. Desuden lavede vi også en mindre PR-indsats i form af et læserbrev. Selve rundborgsmødet blev arrangeret på Christiansborg med sundhedsordfører Per Larsen som vært og med deltagelse af en række fremtrædende stakeholdere.
Resultat
På sociale medier nåede vi ud til mere end 375.000 brugere. Vi havde læserbrevet i 12 forskellige dagblade under Avisen Danmark samt omtale i Medicinske Tidsskrifter. Atopisk Eksem Forening nåede bredt ud med budskaberne og blev opfordret til at lave en eksemhandlingsplan.
Photo by Maria Orlova on Pixel
Image by Freepik www.freepik.dk
Case
Brystkræftforeningen: Patienters adgang til nye behandlinger
Problem
Brystkræftforeningen ønskede at sætte fokus på uligheden i kræftpatienters adgang til ny, innovativ medicin. Målet var at skabe hurtigere adgang til mere ny medicin for danske brystkræftpatienter.
Løsning
Decisions hjalp Brystkræftforeningen med at organisere en kampagne med et kreativt koncept som rød tråd gennem alle aktiviteter. Kampagnen fokuserede på to områder: Vi startede med at rejse opmærksomhed om problemet på sociale medier og fulgte op med en prioriteret indsats mod politikere gennem dialog. I Decisions har vi været bindeleddet på kampagnen, modereret en folkemødedebat samt rådgivet foreningen i deres dialog med det politiske system.
Resultat
Kampagnen har skabt betydelig politisk opmærksomhed og medieomtale. Folkemødedebatten havde stort fremmøde og bestod af et panel med blandet andet flere folketingspolitikere. SoMe kampagnen nåede ud til 100.000+ brugere og fik over 12.000 engagementer. Sundhedsministeren har anerkendt behovet for bedre medicinadgang under et samråd i Folketinget, og Brystkræftforeningen er i fortsat dialog med politiske beslutningstagere om en konkret løsning.
Case
GS1 Denmark: Mindre madspild med smarte stregkoder
Problem
GS1 Denmark ønskede at sætte fokus på, hvordan implementeringen af smarte 2D-stregkoder på varer i supermarkederne kunne bidrage til at løse et samfundsproblem – nemlig madspild.
Løsning
I et tæt samarbejde udarbejdede vi en strategi for at få GS1's løsninger på den politiske dagsorden. Det første skridt involverede, at vi udformede en hvidbog om mindre madspild via smarte stregkoder, som var fundamentet for arbejdet. Efter lanceringen af hvidbogen blev GS1's årlige konference, GS1 Forum, arrangeret med madspild som hovedtema. Vi bidrog til udviklingen af konferencens koncept, herunder planlægning af paneldebatter og moderation af arrangementet. Derudover har vi hjulpet GS1 med udarbejdelsen af kronikker for at skabe medieomtale om de smarte stregkoder.
Resultat
Konferencen samlede næsten 150 væsentlige aktører til debat og konkrete løsninger til, hvordan vi gør brug af smarte stregkoder i detailbranchen. Derudover har omtalen af smarte stregkoder til at mindske madspild også̊ fået politisk opmærksomhed fra blandt andet fødevareminister, Jacob Jensen.
Photo by Amin Technology on Pexel.com