Ydelser

Få et overblik over de ydelser vi tilbyder

foto af decision fremlæggelse ved tavle
Kontakt
fremhævning af tekst
Få et overblik over de
ydelser vi tilbyder
Kontankt os
interessevaretagelse ikon
Interessevaretagelse
Decisions rådgiver om effektiv varetagelse af interesser. Vores rådgivning er baseret på omfattende erfaring både med lobbyisme, men også fra landspolitik, regionalpolitik og kommunalpolitik. Vi kender de politiske beslutningsprocesser og demokratiets spilleregler indefra.
Læs mindre
Læs mere
kampagner ikon
Kampagner
En kampagne skal påvirke en målgruppe med et bestemt budskab. Det gør man effektivt ved at eksponere målgruppen for budskabet mange gange gennem forskellige kommunikationskanaler. Dermed spiller man på vores hjernes tendens til at bruge information, der kommer til os hurtigt og let, når vi træffer beslutninger.
Læs mindre
Læs mere
Events ikon
Events
Man flytter bedst holdninger og påvirker bedst beslutninger ved at kommunikere ansigt til ansigt. Derfor er events – fra det korte møde med få deltagere til den store konference – vigtige værktøjer i arbejdet med kommunikation og interessevaretagelse.
Læs mindre
Læs mere
strategi ikon
Strategi
Som mennesker har vi en tendens til at gøre som vi plejer eller til at gentage det, der tidligere har givet succes. Det meste arbejde med kommunikation og interessevaretagelse er imidlertid for vigtigt til, at vi bare gør, som vi plejer, og derfor tager vores rådgivning altid udgangspunkt i vores egen strategimodel, der både er baseret på forskning og på mange års erfaring.
Læs mindre
Læs mere
virksomhedskommunikation ikon
Virksomhedskommunikation
Virksomhedens legitimitet er i høj grad bestemt af dens evne til at kommunikere klart og konsistent, uanset om kommunikationen er rettet mod markedet, det omkringliggende samfund eller virksomhedens egne medarbejdere. Derfor er virksomhedskommunikation – eller corporate communication – vigtigt, fordi det sigter efter at skabe en rød tråd i virksomhedens kommunikation.
Læs mindre
Læs mere
analyser ikon
Analyser
Analyser tjener flere formål i kommunikation og interessevaretagelse. De er afgørende som et element i det grundige analysearbejde. De er fantastiske, når man skal evaluere. Og så er de oplagte, når det handler om at producere relevant indhold.
Læs mindre
Læs mere
issues management ikon
Issues Management
Alt for mange organisationer kæmper alt for mange kampe samtidigt. Resultatet er ofte, at man ikke opnår sin mål. Issues Management er et værktøj, der kan hjælpe jer til at prioritere kommunikation og interessevaretagelse, så I starter med de opgaver, der har størst betydning for organisationen og som er mest realistiske at komme igennem med.
Læs mindre
Læs mere
krisekommunikation ikon
Krisekommunikation
Når krisen rammer er det afgørende, at man har en person, der kan se sagen udefra og holde hovedet koldt uden at blive personligt involveret. Og som tør sige sandheden uden at være bange for personlige konsekvenser.
Læs mindre
Læs mere
folkemødet på bornholm ikon
Folkemødet
Hvordan kan man tage til Allinge og skabe værdi uden at skulle af med en formue? Den helt store fordel ved Folkemødet er, at størstedelen af alle politiske stakeholdere i Danmark er samlet et sted på samme tid. Det skaber nogle fantastiske muligheder.
Læs mindre
Læs mere
decisions academy ikon
Decisions Academy
I Decisions elsker vi at dele vores viden. Vi har lang erfaring med undervisning og formidling i forskellige fora. Derudover tilbyder vi nu uddannelse i kommunikation og interessevaretagelse gennem Decisions Academy.
Læs mindre
Læs mere