Artikel
Specialister i fødevarer og sundhed
Strategi
March 26, 2024

Det er ikke tilstrækkeligt at være godt til interessevaretagelse og kommunikation. God rådgivning kræver også, at man har en dyb indsigt i det faglige område, som din organisation arbejder med. I erkendelse af, at dyb indsigt også kræver fokus, har vi valgt alene at rådgive om sundhed og fødevarer.

Vi har valgt de to områder, fordi vi har erfaring med at arbejde med sundhed og fødevarer. Derfor kender vi brancherne, deres udfordringer og muligheder. Og ikke mindst de forskellige stakeholdere indenfor branchen. Det er en kæmpe fordel, at vi ikke skal starte for fra hver gang, men kan bygge videre på opnående indsigter og erfaringer.

Markante ligheder
Samtidig brænder vi for at gøre en forskel på områder, som både rummer selvstændige udfordringer, men også har markante ligheder. Det er eksempelvis brancher, som begge er omfattende reguleret, også når det gælder kommunikationen, og derfor er det afgørende, at man kan regler og begrænsninger. Det gør vi.

På sundhedsområdet hjælper vi lægemiddelvirksomheder, patientforeninger, organisationer og myndigheder med at skabe legitimitet, påvirke politiske beslutninger og sætte dagsorden. Vi har en omfattende erfaring indenfor onkologi, neurologi og dermatologi.

På fødevareområdet hjælper vi organisationer og virksomheder med at sætte dagsorden, øge legitimiteten
og facilitere dialog med stakeholdere samt påvirke politiske beslutninger. Her har vi særligt fokus på fødevarers bæredygtighed.

Vores fokus på to spændende og udfordrende brancher giver os mulighed for at gå i dybden, bygge relationer, opnå indsigter og dermed sikre, at vi kan rådgive godt og kompetent om fødevarer og sundhed. Vores fokus er med andre ord din garanti for kompetent rådgivning.