Artikel
Små patientforeninger holdes nede
Sundhed
April 19, 2024

Få store patientforeninger sidder på 93 procent af den offentlige driftsstøtte. De mange mindre patientforeninger bliver spist af med syv procent.

I Danmark kan såkaldte ’sygdomsbekæmpende’ organisationer modtage driftsstøtte fra udlodningslovens puljer. Det er penge, der kommer fra overskuddet fra Danske Spil. Driftsstøtten er delt op i to puljer:

- mindre landsdækkende organisationer

- landsdækkende organisationer

De mindre organisationer adskiller sig ved, at de maksimalt må have en omsætning på 300.000 kroner fratrukket driftstilskuddet. For at få fat i den store pulje skal man enten have lavet en landsdækkende indsamling i de to sidste år eller have modtaget personlige gaver eller have gennemført selvstændige, ikke-kommercielle aktiviteter i mindst tre regioner.

Og her kommer det vilde…

Til de mindre organisationer er der i 2024 afsat 3,4 millioner kroner. Til de store organisationer er der afsat 46 millioner kroner.

Med andre ord, så får de få store organisationer, der i forvejen har betydelige indtægter, tilskud fra den store pulje, mens de fattige må nøjes med den lille pulje. Men der må være en god forklaring, tænker du måske?

I 2022 modtog Kræftens Bekæmpelse 20 millioner kroner, Hjerteforeningen knap 4,5 millioner kroner samt Børnecancerfonden 1,9 millioner kroner. Tre organisationer satte sig således på langt over halvdelen af midlerne. Og det er tre organisationer, som i forvejen har fantastiske muligheder for at skabe indtægter i form af blandt andet indsamlinger og arv.

Forklaringen kan ikke findes i, at mange har kræft og hjertekar-sygdomme. Der er cirka en halv million danskere, der har en hjertekar-sygdom, mens knap 400.000 lever med en kræftdiagnose. Der er imidlertid over 600.000 danskere, der lider af migræne. Og 1,5 million danskere lider af astma, allergi eller anden overfølsomhedssygdom.

Man må efter vores opfattelse godt få et større tilskud, hvis man fx har mange udgifter til forskning. Men så skal det være kriteriet. Og ikke, at man i forvejen har store indtægter.

Regeringen er meget optaget af at komme ulighed i sundhed til livs. Ulighed har mange ansigter, og ulighed mellem sygdomsområderne er en af dem. Forskellen på patientforeningerne er af historiske årsager, men der er ingen grund til, at den offentlige driftstilskud, og Danske Patienters kontingent- og habilitetsregler, fastholder og styrker denne ulighed. Og det er heldigvis nemt at gøre noget ved. Det er bare at ændre reglerne.

Derfor vil vi opfordre Sophie Løhde til at få ændret lovgivningen, så det i lidt mindre grad ligner tyveri ved højlys dag.