Hvem er Decisions?

Decisions er et lille bureau med en bred samarbejdsflade, der gør os i stand til at løse alle opgaver indenfor interessevaretagelse. Vores størrelse betyder, at vi bruger alle kræfter på at levere den bedst mulige rådgivning for vores kunder. Decisions består af:

Martin Vith Ankerstjerne, direktør
Martin har over 25 års erfaring med kombinationen af politik og kommunikation. I de seneste ti år har han arbejdet for Advice, hvor han som partner og direktør stod i spidsen for public affairs og stakeholder management. Igennem de ti år arbejdede Martin med en række fremtrædende nationale og internationale virksomheder særligt indenfor sundhed, fødevarer og bæredygtighed. Martin har desuden undervist i interessevaretagelse i de sidste ti år.

Tidligere har Martin været særlig rådgiver for daværende social- og indenrigsminister samt miljøminister Karen Ellemann. Han har også været analysechef for Radius CPH og kampagnechef for partiet Venstre. Igennem sin karriere har han rådgivet politikere som Uffe Ellemann-Jensen, Anders Fogh Rasmussen, Peter Brixtofte og Lars Løkke Rasmussen.

Martin er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet, har en master i professionel kommunikation fra Roskilde Universitet og er certificeret i beslutningsteori fra London School of Economics. Martin har senest afsluttet et online uddannelsesforløb ved Yale School of Management Executive Education med titlen  "Leadership for Global Business and Politics".

Martin kan kontaktes på martin@decisions.dk og du kan læse mere på LinkedIn.

Josefine Rahbæk Larsen, konsulent
Josefine er kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet med speciale i sundhedspolitik og interessevaretagelse. Tidligere har hun arbejdet i External Affairs, Market Access og Government Affairs i en lægemiddelvirksomhed, hvor nøgleordene var patient engagement, patient advocacy og research.

Josefine har også siddet i Region Hovedstadens Center for Patientinddragelse med de Landsdækkende Undersøgelser for Patientoplevelser (LUP), og så har hun været forskningsassistent på arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, hvor hun undersøgte hvordan prænatal eksponering for PFAS påvirker mandlig fertilitet.

Josefine har erfaring med Public Health leadership og management, projektudvikling og en bred pallet af evalueringsværktøjer fra en tid som visiting graudate student på University of Melbourne. Derudover er hun hjemmevant i kvalitative såvel som kvantitative analyser og har bredt kendskab til brugerinddragelse på tværs af sundhedsvæsenet særligt indenfor PRO-spørgeskemaer. Josefine tager altså et bredt kendskab til det danske sundhedsvæsens mange facetter med sig ind i rollen som konsulent i Decisions.

Josefine kan kontaktes på josefine@decisions.dk og du kan læse mere på LinkedIn.

Sophie Ulrikke Lindholm, konsulent
Sophie har en baggrund som kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Hun har flere års erfaring med forebyggelse og arbejdsmiljø fra pensions- og forsikringsbranchen, hvor hun blandt andet har deltaget i projektledelsen af større projektsamarbejder med fokus på trivselsområdet. Sophie har desuden arbejdet med interessevaretagelse, kommunikation og EU-projekter indenfor sundhedsområdet i forbindelse med et ophold ved South Denmark European Office i Bruxelles.

Sophie har også siddet i sekretariatet ved befolkningsundersøgelsen ’Kost, kræft og helbred – Næste generationer’ ved Kræftens Bekæmpelse, hvor formålet var at undersøge sammenhængen mellem kostvaner, livsstil og forekomsten af kræftsygdomme på tværs af generationer. Og så har hun været tilknyttet et forskningsprojekt ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) med fokus på psykiske og fysiske belastninger for gravide på arbejdspladsen.

Derudover tager Sophie sit brede kendskab til både evaluering og spørgeskema samt kvantitative data og kvalitative analyser i rollen som konsulent hos Decisions.

Sophie kan kontaktes på sophie@decisions.dk og du kan læse mere på Linkedin.

Amalie Munk Bæk, juniorkonsulent
Amalie læser en kandidat i International Relations ved Aalborg Universitet, med profil i Global China Studies og EU. Hun har viden om international politik og EU's institutionelle funktioner, samt erfaring med problem- og resultatorienteret projektarbejde. I hendes tid under uddannelse har hun arbejdet med organisatoriske studier, policy metoder samt analyse, bæredygtighed og stakeholder analyse. Amalie har erfaring med project management, behandling af kvalitativt data samt kvalitative analyser og tager dette med i løsningen af sine opgaver hos Decisions.

Amalie kan kontaktes på amalie@decisions.dk og du kan læse mere på LinkedIn